fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Maleri av Gustav Mordt til kunstsamlingen

NIA er stolte over å presentere et maleri av Gustav Adolph Mordt (1826 – 1856). «To fjellvandrere foran Rjukanfossen» er malt i 1847 og er et nøkkelverk i museets kunstsamling.

Det storslåtte maleriet skildrer to små skikkelser foran Rjukanfossen, omgitt av bratte fjellsider og snøkledde fjelltopper i bakgrunnen. Den ene skikkelsen er kledt i folkedrakt og rød topplue, den andre i en bredbremmet hatt og lys frakk, bærende på oppakning under armen. Skikkelsene gir assosiasjoner til en fjellfører og en turist, eller kanskje en kunstner, på vandring mot fossen. Selv om de to menneskeskikkelsene er plassert sentralt i forgrunnen, er det ikke disse som er fokuspunktet i maleriet. Det er den rykende fossen, og det stemningsfulle lyset på foss og fjellene i bakgrunnen som står sentralt, og som kunstneren virkelig har lyktes i å skildre.

Gustav Adolph Mordt «To fjellvandrere foran Rjukanfossen» (1847). 112x93cm. NIA’s kunstsamling.

Maleriet er malt av Gustav A. Mordt. Han ble født i Christiania 24. mars 1826 og begynte som landskapsmaler som 18-åring. Han hadde sin formelle utdannelse fra Kunstakademiet i København 1845–46 og fra Düsseldorf 1849–50.  Mordt var videre elev av Hans Gude i Düsseldorf i perioden 1851–53. Mordt hadde som mange av sine samtidige flere studiereiser til Norge bl.a. Telemark 1845 og 1847 og til Sogn 1850.

Hans verk er innkjøpt av en rekke museer og samlinger som bl.a. Nasjonalgalleriet, KODE, Lillehammer kunstmuseum, Trondheim kunstmuseum, Nationalmuseet i Stockholm, Kunstmuseum Reykjavik.

Mordt er en av 1800-tallets unge kunstnere. Etter en lengre tids sykdom gikk han bort i 1856, bare 30 år gammel.

Rjukanfossen
Fram til 1890-årene var Vestfjordalen i Tinn Norges mest besøkte turistdestinasjon. I 1810 ble fossen feilaktig målt til å ha et fall på 271 meter. Det ville tilsi at Rjukanfossen var verdens høyeste foss! Målingen skapte en enorm interesse for å besøke Norge og for å se det store fossefallet. Fossen var egentlig ikke mer enn 104 meter høy, men dette stoppet ikke interessen for å se fossen.

Rjukanfossen var også et populært motiv i norsk landskapsmaleri bla. med skildringer av J. C. Dahl og Johannes Flintoe.

Mordts maleri er et storslått og stemningsfullt maleri fylt av et helt spesielt lys. Maleriet av fossen skiller seg fra Flintoe og Dahls versjoner ved at han ser fossen fra en annen vinkel. Maleriet er malt i en stil sterkt påvirket av det tyske landskapsmaleriet som dominerte den vestlige kunsten i denne perioden. Mordt hadde på denne tiden enda ikke begynt sine studier i Tyskland, men hadde utvilsomt blitt kjent med det tyske idealet under sine studier i København.

Kunstsamlingen
Med utgangspunkt i Telemarksgalleriets godt etablerte kunstfaglige drift og kunstsamling ønsker NIA å blir Telemark kunstmuseum – en sentral kunstinstitusjon i Norge og regionen. Hovedfokus ligger på Telemarks rolle i kunsthistorien, den norske gullalderen på 1800-tallet, og på overgangen fra bondesamfunnet til det moderne Norge på tidlig 1900-tall. Museet vi lfortsette med å tilrettelegger for produksjon av samtidskunst med forankring i museets samlinger og tematiske ansvarsområder, og søker å forene internasjonal relevans med en vår regionale kunsthistorie.

Gustav Mordts storslåtte maleri av Rjukanfossen er et nøkkelverk i kunstsamlingen.

 

 

Du vil og like