fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Lyspris til lysplan for Rjukan-Notodden industriarv

Lysplanen for Rjukan-Notodden industriarv ble i går tildelt Norsk Lyspris i åpen klasse av interesseorganisasjonen Lyskultur.

Lysplanen for Rjukan – Notodden industriarv beskriver hvordan lyssettingen av de 19 viktigste landemerkene langs strekningen Møsvatn i Vinje til Heddalsvannet i Notodden kan utføres. Planen viser også forslag for overordnete grep med lys for sentrumskjernene i både Rjukan og Notodden.

Lysplanen baserer seg på lyskonseptet “Spirit of the possible” utarbeidet våren 2017.

“Spirit of the possible” vektlegger hvordan vi mennesker forstår våre omgivelser gjennom det vi ser, og hvordan vi responderer på det vi ser gjennom måten det visuelt blir formidlet til oss.  Ved subtilt å iscenesette historien, kombinert med fokus på hva lys kan gjøre for livskvalitet – forsterkes opplevd forståelse, eventyr, opplevelse og stolthet. Alt er stedsspesifikt og basert på historien, identitet, natur og kraft.

“Spirit of the possible” tar utgangspunkt i Rjukan-Notodden industriarv sine fire hjørnesteiner vannkraft, industri, transport og bysamfunn. Den viser hvordan lysdesign kan brukes i stedsutvikling, historieformidling – og som kunstelement i transformasjonen fra industrikultur til kulturindustri.

Juryens begrunnelse for tildelingen: 

Lysplan for Verdensarven Rjukan – Notodden legger vekt på tydelig og enhetlig formidling gjennom konseptet “Spirit of the possible”. Samtidig er vernehensyn og universell utforming drivere for løsningen. “Spirit of the possible” tar utgangspunkt i verdensarvenes fire hjørnesteiner: vannkraft, industri, transport og bysamfunn. Den viser hvordan lysdesign kan brukes i stedsutvikling, historieformidling og som kunstelement i transformasjonen fra industrikultur til kulturindustri.

Den fungerer veldig bra som lysplan med god sammenheng mellom bilder, illustrasjoner og tekst. Helheten gjør at en får lyst til å se konseptet realisert. Det er en ekstremt godt illustrert plan med mange gode grep, som for eksempel den spennende løsningen med å lyssette under broen i stedet for selve broen.

Du vil og like