fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Livet under Covid-19

Siden de nasjonale tiltakene mot koronaviruset ble iverksatt i mars dette året, har museet jobbet med en innsamling av hvordan lokalbefolkningen i Øst-Telemark har taklet denne situasjonen vi fortsatt befinner oss i. Prosjektet har fått mye respons og museet jobber nå om å utvikle prosjektet videre. Det er blitt satt ned en større prosjektgruppe som skal jobbe fram mot en utstilling om koronavirusets effekt på samfunnet. I tillegg til dette åpnes det også opp for å kunne forske på den dokumentasjonen som blir samlet inn.

Det er flere ting som vil bli nytt med denne utvidelsen av prosjektet. Arbeidsgruppa som jobber med dette, kommer til å utvikle et nytt spørreskjema som vil bli tilgjengelig på mange av Øst-Telemarks samlingssteder. Arbeidsgruppa vil gå i dialog med lokalt næringsliv og etater om å kunne legge ut spørreskjemaer og sette opp låste postkasser i løpet av våren 2021. Spørreundersøkelsen vil bestå av enkle spørsmål knyttet til koronasituasjonen og kan leveres anonymt i disse låste postkassene som prosjektmedarbeiderne regelmessig vil hente inn 

En annen utvikling av prosjektet vil være at noen museumsansatte i løpet av 2021 vil intervjue representanter fra forskjellige samfunnsgrupper. Dette kan være helsepersonell, beredskap, lærere, politikere og andre aktuelle samfunnsgrupper.  

Prosjektet vil fortsatt ha en lavterskel-profil der alle kan gå inn på NIAs hjemmeside nia.no og svare på et spørreskjema eller levere inn bilder eller lignende der. I tillegg er fortsatt e-postadressen covid19@nia.no åpen for å motta det du måtte sende om koronasituasjonen i din hverdag. 

Utover våren vil det også søkes midler til planleggingen av utstillingen som vil åpne om 2-3 år. 

Vi håper at så mange som mulig vil delta i dette prosjektet. Og måten du kan gjøre det på er å enten sende bilder, filmer, skriverier og lignende om koronasituasjonen i ditt liv til covid19@nia.no eller svare på spørreundersøkelsene som vil komme på din lokale møteplass eller på nia.no. Om du kunne tenke deg å la deg intervjue, eller du kanskje kjenner noen som vil la seg intervjue kan du ta kontakt på e-postadressen covid19@nia.no 

Du kan sende inn ditt tekstbidrag her og ditt bilde/film bidrag her.

 

Kontaktinfo: 

Prosjektleder Rita Engedalenr.engedalen@nia.no, tlf. 920 94 584 

Prosjektleder Ingelinn Kårvand, i.kaarvand@nia.no, tlf. 922 87 307 

Prosjektmedarbeider Dan André Velled.velle@nia.no, tlf.  993 14 656 

Prosjektmedarbeider Helene Brekkeh.brekke@nia.no, tlf. 928 55 557  

Prosjektmedarbeider Odd-Arvid Dalen, o.dalen@nia.no, tlf. 977 15 859  

Du vil og like