fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Kvinnene i industrien

Industriens historiske viktige personer fremheves ofte som sterke og tydelige menn. Personer som har bidratt til å løfte frem industrien i Telemark er ingen unntak. Det er en lang liste over mannlige navn, hva de har oppnådd og hvilke firmaer de har startet. Men besto ikke industrien i Telemark også av noen sterke kvinner?

Tora Kjørstad var gjennom 36 år Sam Eydes sekretær og stenograf. Hun fulgte Sam Eyde både ved hans ingeniør kontor i Kristiania og senere også i Norsk Hydro. Sam Eyde omtalte henne flere ganger i varme ordelag og sa til og med at hun var «en fullkommen privatsekretær».

Ulla Eyde var Sam Eydes første kone og ble en viktig støttespiller for hans oppbygging av blant annet Norsk Hydro. I tillegg til at hun var Sam Eydes kone, skulle representere og være vertinne under selskaper eller lignende, ble også hun Sam Eydes sekretær. Hun bidro gjennom dette mye i hans virke med å bygge opp et stort industrikonsern.

Lulli Knudsen var en ung kvinne da hun 13. februar 1903 skrev seg inn i industrihistorien. Hun var kvinnen som hadde Sam Eyde og Kristian Birkeland til bords under deres første møte og sørget for at samtalen kom i gang. Samtalen som bidro til å starte kvelstoff-industriens historie i Norge. Sam Eyde selv anså samtalestarteren som så viktig at han på denne datoen hvert år sendte roser til Lulli Knudsen.

Vil du lese litt mer om disse tre kan du lese om de her:

Tora Kjørstad

Ulla Eyde

Lulli Knudsen

Vi nevner her tre viktige kvinner i vår industrihistorie. De opprettet ikke nye firmaer eller sørget for bygging av det største kraftverket i verden, men like fullt var de viktige kvinner som på sin måte bidro til etableringen av vår viktige industrihistorie i Telemark. Kvinnene hadde en annen rolle enn mennene, dermed er de ofte ikke med i fortellingene eller deres rolle blir glemt. Det er det kanskje på tide å gjøre noe med? For det fantes jo flere viktige kvinner for industrien i Telemark enn disse tre, men hvem var de?

Har du navn på kvinner du mener bør med i historien vår så er vi takknemlige for tips. Send det til i.kaarvand@nia.no.

Du vil og like