fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Kvinnene bak linsa

På slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet var hver fjerde fotograf i Norge en kvinne. Kvinnene hadde et estetisk blikk og ble derfor sett på som godt egnede fotografer.

Et høyt tall synes du? Jo det er kanskje det når man ser på samlinger på museer i Norge i dag. Kvinnene i fotografyrket var mange, men allikevel er så lite bevart i norske museer. Hvorfor er det sånn?

Her ser man en kvinne som var en aktiv og bevisst yrkesfotograf. Hun heter Kaja Jacobsen, men hun brukte sitt pikenavn Pedersen som fotograf. Hun startet tidlig på 1900-tallet som fotograf i Norge og var nok en av pionerene i forhold til å slå seg opp og frem som fotograf i et mannsdominert yrkesliv. På bakgrunn av dette måtte hun gjennom livet ta noen tøffe valg, valg som på den tiden kanskje ikke var så vanlige. Valgene var bevisste og gjorde at hun etterhvert startet foto atelier først på Notodden, deretter på Rjukan. Hennes fotosamling viser at hun hadde en profesjonalitet i alt hun gjorde. Denne profesjonaliteten måtte hun nok ha for å kunne bli respektert av allmuen som fotograf og yrkesaktiv i konkurranse med menn. For hvorfor skulle man velge en kvinnelig fotograf når man kunne velge en mann?

Historiene om de kvinnelige fotografene ved forrige århundreskifte er spennende. De var midt i en frigjøringskamp og brukte fotografiene som et ledd i denne kampen, selv om den ikke alltid ble ført offentlig. Men disse kvinnene spilte en rolle i et Norge som var i endring, med sine kameraer og sine estetiske blikk.

 

 

Du vil og like