fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Kvinnedagen 8. mars – Kvinnehistorie fra Notodden

Drama og råskap i filmens barndom. I 1918 hadde kvinneforeningen på Notodden et eget fokus på filmer som passet for barn.

Et interessant arkiv som tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark, er arkivet etter Notodden Social-Demokratiske Kvindeforening; som senere ble Notodden arbeiderpartis kvinneforening. Denne foreningen hadde et sterk sosialt engasjement siden oppstarten i 1910, og rettet et eget fokus på barnas oppvekstvillkår.

I spillefilmens spede barndom var kvinneforeningen ute og engasjerte seg i den påvirkningen filmene hadde på barnas sinn. Under et møte i generalforsamlingen i 1918 stilet kvinneforeningen et brev til Notodden kinematograf om å få mer barnevennlige filmer. Foreningen så for seg at en kunne få filmer som kunne virke «baade belærende og opdragende» overfor barna, i stedet for de filmene som vanligvis ble vist med sine «store dramaer, hvor der forekommer en masse raaskab og forbrydelser der virker demoraliserende paa det let paavirkelige barnesind».

Kinematografstyret måtte henlegge saken siden det ikke var noen passende filmer til særskilte barneforestillinger.  Dette viser at innholdet i filmene og den påvirkningen filmen hadde var et like viktig tema for hundre år siden som i dag.

Tekst: Dan Andre Velle, arkivar NIA

Du vil og like