fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Kunstmuseum etterlyser midler

– Økt støtte til drift av kunstmuseet og etableringen av et innkjøpsbudsjett er avgjørende for å utvikle samlingen og ivareta den viktige rollen Telemark har i norsk kunsthistorie sier Helene Brekke, Avdelingsleder for Telemarksgalleriet.

Den 8. desember ble det klart at Regjeringen bevilger 19 millioner i ekstra-bevillinger til norske kunstmuseer til innkjøp av norsk kunst og kunsthåndverk. I september i år fikk de samme museene 17 millioner til samme formål. En fantastisk nyhet for norske kunstnere og kunsthåndverkere og for de utvalgte museene som fikk styrket sine innkjøpsbudsjett.

Telemarksgalleriet, som er tidligere Telemark fylkesgalleri og konsolidert med Norsk industriarbeidermuseum, har ikke fått midler gjennom denne ordningen. Telemarksgalleriet er et kunstmuseum med ansvar for kunst fra Telemark og er den største kunstarenaen i Telemark. Per i dag har Telemarksgalleriet ingen innkjøpsbudsjett for kunst.

Viktige støttemidler

Norsk industriarbeidermuseum (NIA) har siden 2017 søkt Kulturdepartementet om økte driftsmidler for å etablere Telemarksgalleriet som et regionalt kunstmuseum med innkjøpsbudsjett. NIAs budsjett er ikke blitt styrket med disse midlene.

Å være en del av de etablerte ordningene er avgjørende for kunstmuseenes økonomi og innkjøpspolitikk. Ved en skjevfordeling av midler der noen kunstinstitusjoner prioriteres skaper dette et museumslandskap hvor noen regioner styrkes fremfor andre.

Stortingspolitiker Åslaug Sem-Jakobsen (SP) har på bakgrunn av dette stilt følgende spørsmål til kultur- og likestillingsministeren:

Hvilke utvelgelseskriterier er lagt til grunn for hvem som mottar denne støtten, og hvilken etablert ordning er det som legges til grunn for utvelgelsen av de kunstmuseene som mottar innkjøpsstøtte?

Hvem er det som foretar utvelgelsen?

– Åslaug Sem-Jakobsen (SP)

Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet, Telemark

Kunstmuseer og innkjøpsbudsjett 

De 14 museene som nå har mottatt 2 millioner i koronarelaterte støtteordninger er kunstmuseene som ut ifra etablerte ordninger har status som regionalt kunstmuseum eller har et nasjonalt oppdrag.[1]

Telemark har en helt spesiell rolle i norsk kunsthistorie og det er viktig at dette blir ivaretatt i regionen. Per i dag er det intet kunstmuseum i Telemark med formell status som regionalt kunstmuseum.[2]

Økt støtte til drift av kunstmuseet og med det etableringen av et innkjøpsbudsjett er avgjørende for å utvikle samlingen og ivareta den viktige rollen Telemark har i norsk kunsthistorie.

– Helene Brekke, Avdelingsleder Telemarksgalleriet.

 

Å være et kunstmuseum i distriktet er utfordrende. Det er derfor viktig å få oppslutning om utviklingen av Telemarksgalleriet som et regionalt kunstmuseum slik at Telemark i fremtiden ikke vil gå glipp av slike offentlige tildelinger.

Du kan lese mer om saken i Telen

En skjevfordeling av midlene skaper et museumslandskap hvor noen regioner styrkes fremfor andre sier Helene Brekke, Avdelingsleder Telemarksgalleriet.

 


Fotnoter

[1] Jorunn Veiteberg «Å samla kunst – Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet».

[2] Løkka, N. «Hvorfor er det ikke et regionalt kunstmuseum i Telemark? Regional kunst- og kulturpolitikk i praksis.», Telemarksforsking, s.2.

Du vil og like