fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Gjenstandssamlingen fra Herøya Industripark

Gjenstandssamlingen fra Herøya Industripark er en spennende og veldokumentert samling.

Gjenstandssamlingen fra Herøya Industripark utgjør mellom 3500-4000 gjenstander og inneholder alt fra tekniske apparater, målere av forskjellige slag, til modeller av fabrikker, gjenstander brukt innenfor bedriftshelsetjenesten og personlig utstyr fra ansatte opp gjennom årene. Det var Gudleif Gjestland og Hans Th. Landstad som i sin tid bygget opp museumssamlingen på Herøya industripark i årene 1982-1994. Samlingen er godt dokumentert og kommer etter hvert som NIA får registrert den digitalt bli publisert på nett for allmennheten.

Cecilia Nolin/41388386/cecilia.nolin@nia.museum.no
Du vil og like