fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Gjenstander lånt til utstilling

I høst har Tinn Museum lånt ut flere religiøse objekt fra samlingen.Gjenstandene inngår i reformasjonsjubileets utstilling på Telemarksgalleriet. NIA forvalter en spennende og variert gjenstandssamling med kulturhistoriske objekt for Tinn kommune.

Denne utstillingen presenterer et rikt utvalg av kirkens kunst- og kulturarv med særskilt blikk på kirkekunsten i Agder og Telemark bispedømme og Tunsberg bispedømme. Et utvalg inventar fra lutherske kirker er innlånt fra kirker og kunst- og kulturinstitusjoner.

Gjenstandene er i dag gruppert som kunst- eller kulturhistoriske gjenstander.Opprinnelig ble objektene laget for å tjene et formål i kirkerommet. Kirken har en lang historie som oppdragsgiver for kunst. Dette har også vært tilfelle for de hvite kirkene i Tinn.

Utlån av signifikante gjenstander fra NIA Tinn Museum er gjort ved flere anledninger tidligere. De seneste avtalene har vært på utlån til Langeleik-utstilling på Valdresmusea, og i forbindelse med sesongutstillingen I rosens navn på Telemarksgalleriet.

Les mer om utstillingen her

Du vil og like