fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Gjenstander fra Hydrogenfabrikkens kjeller

I den utgravde kjelleren er det en god del gjenstander. Noen ble knust i rivningsprosessen i 1977, mens andre gjenstander faktisk har god tilstand. Men hva er de ulike gjenstandene og hva har de vært brukt til?

Sammen med nåværende og tidligere ansatte ved Hydro, har ansatte ved NIA begynt å samle informasjon om alle gjenstandene, og med informasjon, blant annet fra informantene, skal gjenstandene fotograferes og publiseres på Digitalt Museum, der de blir tilgjengelige for alle.

En del av gjenstandene skal også tilbake til kjelleren og stilles ut i det nye vernebygget – når dette står klart. Andre gjenstander skal magasineres.

Dersom du har informasjon om noen av gjenstandene i Tungtvannskjelleren, eller har en historie å knytte til dem, er vi interessert i å komme i kontakt med deg. Kontakt Hedvig Navelsaker på h.navelsaker@nia.no eller ring på telefon 469 55 306.

Her kan du se gjenstandene som er ferdig katalogisert og publisert på DigitaltMuseum.

Du vil og like