fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Første museumskonsolidering i Hjartdal

Tirsdag 16. juni ble treparts-avtalen mellom Hjartdal kommune, Norsk Industriarbeidermuseum og Tuddal museumslag om konsolidering av Tuddal bygdetun signert.

Museumsarbeidet i Hjartdal kommune og Tuddal bygdetun er nå del av det nasjonale museumskartet, som involverer både statlig og fylkeskommunal oppfølging.

En større innsats på museumsfeltet er en viktig videreutvikling av kulturlivet og fortidsvernet i Hjartdal. Nå som de lokale driftsmidlene til museumsdriften er på plass må det jobbes med finansiering fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og fra Kulturdepartementet over statsbudsjettet, slik at budsjettrammene for avdelingene i Hjartdal tilkjennegir en forsvarlig museal drift.

Om Konsolidering

I tråd med stortingsmeldinga Framtidas museum (2010) er museenes hovedmålsetning å sørge for forbedring på områdene forvaltning, formidling, forskning og fornying.

Museumskonsolideringens mål er å utvikle museum i Hjartdal som bidrar til utvikling av attraksjonsverdi, i tråd med NIAs strategier og kommuneplanens målsetninger innenfor frivilligheten som ressurs og innenfor natur- og kulturarv som arena for verdiskaping.

Konsolideringsarbeidet er viktig fordi man nå får en profesjonell museumsdrift av Tuddal bygdetun og den første museumskonsolideringen i Hjartdal kommune.

Det innebærer at NIA tar ansvar for bygningsvern, samlingsforvaltning og formidlingsprogram for publikum og lokalbefolkningen.

Museumspedagog Målfrid R. vangen er allerede i gang med samtaler med Hjartdal kommune om utvikling av nye pedagogiske formidlingsopplegg som skal inn i Den kulturelle skolesekken som et fast tilbud til ulike trinn over flere år. Dette vil sikre at alle elevene i kommunen får oppleve sitt lokale bygdetun i løpet av skolegangen. Oppleggene vil være tverrfaglige og opplevelsesbaserte.

Eierskapet til tunet og samlingene ligger fortsatt hos museumslaget.

Heddal Mølle – Ny bruk

Det er også inngått avtale om å utrede mulighetene for utvikling av Heddal Mølle.

NIA har gjennom flere år samarbeidet godt med Tuddal museumslag og Heddal Mølle – Ny bruk, lokale frivillige kulturarvorganisasjoner, for å heve nivået på museumsdriften. NIA er takknemlig for støtte og samarbeidet med den lokale frivilligheten.

Takket være politisk backing fra administrasjon og kommunestyret i Hjartdal kommune, kan vi nå i 2020 jobbe videre med bevaring og bruk av viktig kulturarv.

Med utvidelsen i Hjartdal har NIA fra 2020 aktivitet og fast drift  i både Tinn, Notodden og Hjartdal – altså i alle tre Øst-Telemark kommunene.

 

Du vil og like