fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Forskning på formidling av verdensarven

Med notatbok og blyant står hun litt ved siden av de andre. Hun noterer, skriver og tegner. Audhild Lindheim Kennedy er i forskningsmodus. Hun følger NIAs faste pedagogiske formidlingsopplegg om verdensarven som er i Den kulturelle skolesekken på Notodden.

Siden 2019 har Kennedy fulgt «Industrieventyret» for førskolebarn og «Papirfabrikken» for 6. trinn på Telemarksgalleriet og Verdensarvsenteret, «En dag i 1913» for 4. trinn på Skoland og i Grønnbyen og «Drømmer for livet» for 8. trinn på Heddal bygdetun. I høst har hun også vært med på heldagsopplegget «Ekte eventyr» for videregående skoler fra hele fylket.

Audhild L. Kennedy er sosialantropolog og skriver doktorgraden sin om formidlingen av verdensarven til barn og unge på Notodden. Gjennom deltagende observasjon hos NIA, i skolen, i barnehagen og i samtaler med museumsformidlere, lærere, elever, byråkrater m.fl., prøver Kennedy å finne ut av hvorfor er det så viktig med kunnskap om den lokale verdensarven; hvordan kan man bruke verdensarven i undervisningen; og ikke minst hvorfor er det så viktig å kunne noe om verdensarven når man kommer fra Notodden.

Doktorgradsavhandlingen skal etter planen være ferdig våren 2023 ved USN. Den har tittelen: The Gift that Keeps on Giving. A study of the development and implementation of the local syllabus on the Rjukan-Notodden World Heritage in Notodden.

Vi gleder oss til fortsettelsen og resultatet av forskningen!