fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Fjellbygda Møsstrond – innsamling av historiske fotografi

Fjellbygda Møsstrond er et fotoprosjekt der målet er å samle inn, digitalisere og bevare fotografier fra Møsstrond for å kunne formidle den unike historien til allmenheten.

Historien om industrieventyret på Rjukan og Notodden, som i 2015 ble tildelt verdensarvstatus, hadde muligens ikke eksistert uten Møsvatn. Innsjøen, som ligger 900 meter over havet og er Telemarks største har i tre omganger blitt demmet opp for å regulere vanntilførselen til de fem kraftverkene vannet passerer før det ender opp i Tinnsjøen. Historien om industrieventyret er også historien om Møsstrond, bygdesamfunnet rundt Møsvatn som gav så mye, men som fikk så lite igjen.

Bevaring av originale fotografier er en av museets viktigste oppgaver. Museet tar vare på originaler i et evighetsperspektiv slik at historien blir bevart og tilgjengelig for allmenheten og fremtidige generasjoner. Motiver fra Møsstrond er underrepresentert i museets fotosamling. Det er viktig at historien fra de som industriutbyggingen berører også blir samlet inn og bevart.

Fotografiet har en helt enestående evne til å formidle og bidra til forståelse av fortiden, og det er derfor viktig at dette materiale ikke går tapt.

Har du bilder du tror kan være av interesse, eller ønsker å høre mer om prosjektet så ta gjerne kontakt!

 

Kine Kristoffersen, Prosjektleder, Fotoarkivar
k.kristoffersen@nia.no / 483 93 960

Du vil og like