fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Faktura

For alle våre besøksteder er fakturaadressen Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, 3660 Rjukan.

Vi ber om at alle fakturaer til Norsk Industriarbeidermuseum sendes som EHF-faktura.
Org.nr. 971 492 414.
Alternativt som PDF direkte til mb.5843@xledger.net
Merk: kun 1 faktura inklusive eventuelle vedlegg/spesifikasjon pr. PDF pr. e-post.
En slik fremgangsmåte sikrer at fakturaer registreres raskere og riktigere i vårt system, og at betaling skjer til rett tid.

Alle fakturaer skal merkes med bestillers navn og prosjektnummer.