Norsk Industriarbeidermuseum

Faktura

Vi ber om at alle fakturaer til Norsk Industriarbeidermuseum sendes som EHF-faktura.
Org.nr. 971 492 414 (alternativt som PDF direkte til mb.5843@xledger.net

Merk: kun 1 faktura inklusive eventuelle vedlegg/spesifikasjon pr. PDF pr e-post)Fakturaen skal alltid merkes med prosjektnummer som oppgis av den som bestiller. En slik fremgangsmåte sikrer at fakturaer registreres raskere og riktigere i vårt system, og at betaling skjer til rett tid.