Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Hendelser

29. oktober 2018 - 3. januar 2019

Yngve Henriksen

Utstillingen viser verk av Yngve Henriksen.
Yngve Henriksen, tempera/olje på lerret
Yngve Henriksen, tempera/olje på lerret. 100 x 100 cm (2015) Foto: Kjell Ove Storvik

Yngve Henriksen (1965-) er født og arbeider i Svolvær. «Jeg prøver stadig å strekke meg, både i det rent visuelle, og i maleriet som språk. Det dreier seg om å overraske seg selv, å møte seg selv og naturen som omgir en. Å våge å se seg tilbake, samtidig som man retter blikket fremover. Ta opp i seg alt dette på én gang; møtet mellom det indre og det ytre landskapet, og åse det kjente på nytt, utenfra. Det er da bildene trer fram, som en symbiose mellom levd liv og landskapet her som alltid har skapt et omriss rundt livet mitt. Røft og ømt på samme tid. Dette, og lyset, det overraskende, blå lyset som siger inn og fyller mørketiden. Det er dette bildene mine dreier seg om.» – Yngve Henriksen

Pris: 100kr.