fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Arrangementer

Utendørs fotoutstilling

Utenfor Telemarksgalleriet og Verdensarvsenteret vises en gratis utstilling med historiske foto.
Utendørs fotoutstilling utenfor Telemarksgalleriet. Foto: H. Brekke, NIA

Telemarksgalleriet og Verdensarvsenteret avd. Notodden ligger i Tinfos kulturmiljø. Området ble fredet i 2014 og gir et kulturhistorisk bilde av industri- og samfunnsutviklingen i Norge ved inngangen til det 20. århundre. Deler av området inngår i verdensarven. Med et gammelt tresliperi, papirfabrikk, dammer, kraftverk og boliger er Tinfos kulturmiljø et helhetlig kulturmiljø av nasjonal verdi, og typisk for den vannkraftbaserte industrien på 1900-tallet. Museet holder til i Tinfos´ gamle papirfabrikk, en av de første industribedriftene på Notodden.

Fotoutstillingen viser historiske foto fra museets samling. Alle fotografiene viser Tinfos-området med motiver knyttet til den mangeårige industrihistorie.

Utendørs-utstillingen er gratis og kan oppleves fra og med påsken, og ut hele sommeren.