fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Arrangementer
  • Dette eventet har allerede funnet sted.

28. mars 2019 kl. 12:00 - 13:00

Sted

Vemork

Tildeling av Olavsrosa og lansering av nytt museumsbygg

I forbindelse med overrekkelse av kvalitetsmerket Olavsrosa fra Norsk Kulturarv inviterer NIA til lansering av Tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork.
Vemork
Foto: Ingelinn Kårvand / NIA

Torsdag 28. mars presenterer vi endelig et helhetlig konsept for det nye sikrings- og museumsbygget.

Olavrosa overrekkes av direktør i Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten.
direktør Runar Lia fra NIA, arkitektkontoret Point ved Bart Burgerhoudt og arkeolog i Telemark Fylkeskommune, Line Grindkåsa vil presentere det nye sikrings- og museumsbygget; Tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork.

Tungtvannskjelleren :
Høsten 2017 startet Norges første og Europas største industriarkeologiske utgraving. Vemork kraftstasjon stod ferdig i 1911, og var dengang verdens største kraftverk. Hydrogenfabrikken, også kjent som «Vannstoffen», ble bygget i 1928.

I 1977 flere år etter at produksjonen var avviklet, ble fabrikken sprengt og jevnet med jorden. Kjelleren ble mest kjent da tungtvannsanlegget ble sprengt av norske sabotører under 2. verdenskrig for å hindre tyskerne tilgang på tungtvann til utvikling av en atombombe. Vi vil presentere endelige tegninger som viser det nye byggets egenart og kvalitet, som både sikrings- og museumsbygg og som underbygger prosjektets visjon.
Nytt budsjett og fremdriftsplan blir også presentert.

Olavsrosa :
Kvalitetsmerket Olavsrosa tildeles opplevelser av særlig høy standard, både når det gjelder kulturhistorie og formidling.
I fagrådets anbefaling til styret Norsk Kulturarv står det:
«Fagrådet i Norsk Kulturarv rår til at kvalitetsmerket Olavsrosa blir gitt til Vemork gamle kraftstasjon. Vemork gamle kraftstasjon får kvalitetsmerket Olavsrosa for ivaretaking og formidling av eit svært viktig monument i norsk industrihistorie og nasjonsbygging.»