fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Arrangementer

Spesialtilpasset byvandring i Rjukan

Byvandringen er ment som en opplevelse av, og introduksjon til, Fabrikkbyen Rjukan. NIA har prøvd ut flere varianter byvandring med fokus på to eller flere pillarer i Rjukan – Notodden Industriarv.
Byvandring i Rjukan
Byvandring i Rjukan. Foto: Hilde Skjølingstad Widvey/NIA

Byvandringen er ment som en opplevelse av, og introduksjon til, Fabrikkbyen Rjukan og det systematiske prosjekteringsarbeidet som ble utført av Sam Eydes ingeniører og arkitekter mellom 1907 og 1917. Kulturminnene som står i sammenheng med industrien på Rjukan og i Notodden ved kraftverkene og kraftproduksjonen, transportsystemet, boligbygging og etablering av bysamfunn, samt industrireisingen i stor skala skulle anlegges og bli virkelighet simultant. Etableringen av Hydro i Vestfjorddalen var det rene Klondyke. I 1914 fikk Rjukan oversendt krav om teknisk regulering fra landets myndigheter. Totaliteten i prosjektet, og at det fremdeles fremstår som intakt, har satt anlegget på UNESCOs verdensarvliste pr. 5. juli 2015.

Byplan

Det voldsomme industrielle løftet skulle i tillegg foregå med tilfredse og ivaretatte arbeidere etter moderne idéer om livskvalitet og gjensidig nytte mellom arbeidstaker og bedriftsleder. Byplanen var flott og gjennomtenkt, boligene skulle ha moderne komfort. Arbeideren som kom til Rjukan møtte en idé om at klare rammer for arbeidstimer og frie timer ville komme begge parter til gode. En felles plattform til gjensidig glede kom imidlertid ikke over natten. Det utspilte seg harde markeringer og demonstrasjoner i anleggstida.

Formidleren har hatt mulighet til å bruke jernbanen, Fabrikkområdet, Flekkebyen, Rjukan sentrum samt Ingolfsland og Tveito bydeler for å møte ulike gruppers behov. Programmet kan tilpasses gjenstenes forespørsel og evalueres fortløpende.

Ved henvendelse