fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Arrangementer
  • Dette eventet har allerede funnet sted.

2. juni 2018 - 23. september 2018

Papirkunst

Anne Kari Amstein, rebeliCa angeCCa, Ann Iren Buan, Marie Buskov, Sissel Fredriksen, Gabriella Göransson, Lars Morell, Randi Nygård, Kåre Tveter og Ørnulf Opdahl.

Telemarksgalleriet holder til i gamle Tinfos papirfabrikk hvor det ble startet papirproduksjon så tidlig som 1873. På bakgrunn av byggets historie viser Telemarksgalleriet sommeren 2018 en stor temautstilling om papirkunst.
Utsnitt av Anne Karin Amstein «Pust».
Utsnitt, Anne Karin Amstein «Pust». Papirutskjæring to lag, 220 x 152 x 15 cm (2015). Foto: Anne Karin Amstein

Sommerutstillingen i Telemarksgalleriet viser et bredt spekter av papirkunst og drar linjer både bakover i historien og til vår egen samtid. 10 samtidskunstnere viser ulike uttrykk i papir. Et materiale som stadig finner nye uttrykksformer i kunsten i dag.

Papiret har en lang historie på Notodden. I 1873 var de første forsøkene på tremasseproduksjon i gang, og i 1877 ble Tinfos Papirfabrik stiftet. Ved Tinfos Papirfabrikk ble det produsert brunt trepapir og papirmasse som ble solgt til England for foredling der. Det å fremstille papir av tremasse var fortsatt en ny industri og drift av Tinfos Papirfabrikk var utfordrende. Likevel ga Tinfos grunnlaget fra etableringen av Notodden by.
 

Tresliperiene, Tinfos-området
Tresliperiene, Tinfos-området. Foto: Ukjent/NIA

Rimelig og masseprodusert papir endret vesten totalt.

Skolebøker, skjønnlitteratur, tidsskrifter og aviser ble gradvis tilgjengelig for allmennheten, og dagbøker og brevskriving ble vanlig blant folk flest.

Telemarksgalleriet holder til i sliperiet til gamle Tinfos papirfabrikk på Notodden.

De gamle industrilokalene, ombygget til hvitmalt kunstgalleri, danner en spennende ramme rundt utstillingen.

Lokalene representerer både den historiske papirindustrien og den moderne kunsten.
Stadig flere unge samtidskunstnere bruker papir i kunstproduksjon og eksperimenterer med papir som kunstnerisk materiale.

Utstillingen Papirkunst ønsker å vise et bredt spekter av papirkunst og viser verk av følgende kunstnere:
Kåre Tveter, Ørnulf Opdahl, Anne Kari Amstein,  Ann Iren Buan, Marie Buskov, Sissel Fredriksen, Gabriella Göransson, Lars Morell, rebeliCa angeCCa, Randi Nygård.

Rebecca Angelica Nordbø (rebeliCa angeCCa) har mottatt utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen fra Kulturrådet.

 

Akvarell av Gabriella Göransson
Akvarell. Gabriella Göransson.