Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Hendelser

18. mars kl. 13:00 - 14. mai kl. 16:00

Parole / Fanesak

Utstillingen viser moderne og samtidstekstilkunst av kvinnelige kunstnere som gjennom form, materialer og uttrykk skaper assosiasjoner til faner og protestbanner. Utstillingen er en videreføring av «Hold fanen høyt! arbeiderfaner fra Telemark» som ble vist i Telemarksgalleriet våren 2016.
Elisabeth Haarr, «Strid» (2015)
Elisabeth Haarr, «Strid» (2015). Foto: Elisabeth Romberg

Utstillingen skal være del av museets markering av hundreårsjubileet for 8-timersdagen i Norge, en av 1900-tallets største fanesaker over hele den vestlige verden. 8-timersdagen ble for første gang i Norge kjempet igjennom på Notodden. Utstillingen setter kampen for 8-timersdagen opp mot tekstilkunstnere og kvinnelige kunstneres kamp for annerkjennelse og respekt for sitt arbeid.  

Det å skaffe en fane til fagforeningen var en dyr affære rundt forrige århundre. Fanen var tett knyttet opp til foreningens identitet og stolthet i tillegg til å være et politisk, samlende symbol. Fanemakerfaget var et godt ansett yrke og fanemakerne var hovedsakelig menn. Kvinnelige syersker sydde fanene på oppdrag for makerne men fikk lite annerkjennelse for dette. 

Tekstilkunst er tradisjonelt sett ansett som ett «kvinnelig kunstuttrykk» og har tidligere hatt lav status. Kampen for annerkjennelse for sin kunstart og sitt håndverk på lik linje med andre kunstneriske uttrykk har lenge vært en fanesak for norske tekstilkunstnere. Denne kampen spisset seg på midten av 1900-tallet. 

Telemarksgalleriet holder i dag til i gamle Tinfos papirfabrikk på Notodden. De gamle industrilokalene, ombygget til hvitmalt kunstgalleri, danner en spennende ramme rundt utstillingen. Omgivelsene speiler dualiteten mellom moderne tekstilkunst og arven fra arbeiderbevegelsen. De kan dessuten gi grobunn for refleksjoner rundt kunsthåndverkets status og antatte mannsdominert og kvinnedominert domener og uttrykksformer. 

Deltagende kunstnere:
Else Marie Jakobsen (1927-2012)
Elisabeth Haarr (1945-)
Ellen Grieg (1948-)
Grete Johanne Neseblod (1980-)
Aurora Passero (1984-)
Katrine Rørbakken Lund (1989-) 

Pris: 100kr

Katrine Rørbakken Lund, «Fanesak».
Katrine Rørbakken Lund, «Fanesak».