Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Arrangementer

Kunstmuseets faste galleri

Viser utvalgte verk fra museets kunstsamling.

Kunstsamling inneholder verk både fra den kunsthistoriske gullalderen og fra kraftutbyggingens og industriens gullalder i Telemark. NIAs kunstamling gir et viktig historisk relevant tverrsnitt av norsk samfunnsengasjert og politisk kunst, men inneholder også moderne billedkunst.

Telemarksgalleriet har forvaltningsansvaret for all kunst- og billedkunst i museet samlinger. Kunstsamlingen er sammensatt av ulike samlinger og består av verk fra Norsk Industriarbeidermuseums samling, Telemarksgalleriets samling (tidligere Telemark fylkesgalleri), Terje Bergstad-samlingen og deponi fra Norsk Hydros kunstsamling og AOF’s kunstsamling.

Sentrale kunstnere i samlingen er Christian Skredsvig, Henrik Sørensen, Reidar Aulie, Theodor Kittelsen, Mathias Faldbakken, Per Inge Bjørlo, Severin Segelcke, Arne Ekeland, Per Kleiva, Inger Sitter, Håkon Bleken, Terje Bergstad, kunstnergruppa GRAS m.fl.

Du kan lese mer om kunstsamlingen og museets øvrige samlinger her.