fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Arrangementer
  • Dette eventet har allerede funnet sted.

13. januar 2018 - 4. mars 2018

Kittelsens Industrieventyr

I 1907 og 1908 laget Theodor Kittelsen akvareller fra utbyggingen av kraftverket Svælgfos på oppdrag fra Sam Eyde. Over en serie på fem akvareller forteller Kittelsen om kraft- og industrireisingen i Telemark som et eventyr – et industrieventyr! Utstillingen «Kittelsens Industrieventyr» viser brev, foto og skisser fra bestillingen av Svælgfos-serien.
Byggingen av Svælgfos kraftverk.
Byggingen av Svælgfos kraftverk. Sam Eydes privatarkiv, Nasjonalbiblioteket. Foto: Nasjonalbiblioteket.

«Notodden er storartet!»
Th. Kittelsen 19. juli 1907. Brev til Wilhelm Dybwab. Nasjonalbiblioteket.

Før Kittelsen gikk i gang med arbeidet besøkte han Telemark i september 1907 for å se industrien og naturen i Øst-telemark med egne øyne. Under besøket fikk Kittelsen også innsyn i Hydros mange dokumentasjonsfoto fra utbyggingen av industrien – deriblant fotografier fra utbyggingen av Svælgfos kraftverk. Kittelsen sendte brev til Eyde med referanse til konkrete foto han ønsket som studiemateriale. Disse fotografiene dannet utgangspunkt for akvarellene.

Kittelsens akvareller er i dag i museets samling og vises i dag i Lysbuen kunstmuseum i Telemarksgalleriet. Brevveksling mellom Kittelsen og Eyde og eksemplar av de aktuelle fotoalbumene finnes i Nasjonalbibliotekets samling som del av Sam Eydes privatarkiv. NIA har mange og store fotosamlinger som dreier seg rundt livet og industrien i Telemark fra starten av 1900-tallet.

Telemarksgalleriet åpner nå en utstilling med Kittelsen skisser og akvareller side om side med fotografiene fra utbyggingen av Svælgfos kraftverk. Utstillingen viser også et utvalg brev fra korrespondansen mellom Kittelsen og Eyde innlånt fra Nasjonalbiblioteket.

«Kittelsens Industrieventyr» åpner i Telemarksgalleriet 13.januar kl 13.00 – samtidig som utstillingen «Folk og landskap: Luca Bertis reise i Øst-Telemark». Luca Berti følger i fotsporene etter fotografene og kunstnere som reiste rundt i Telemark rundt forrige århundreskiftet. Ved å studere de gamle fotografiene fra 1907 ser man tydelig hvor Kittelsen har hentet inspirasjon til sine slørete og trolske fosser. Luca Bertis fotografier fra 2017, tatt med et analogt Linhof kamera og storformat 10 x 12 svart/hvit-negativer, har både teknikk og uttrykk en sterk link til de gamle dokumentasjonsfotografiene fra starten av 1900-tallet.

Begge utstillingene henger frem til 4. mars.

 

Kontaktinfo:

Susanne Grina Lange, kurator
O.H. Holtas gate 27
3678 Notodden
35 01 00 80/482 71 764