Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Arrangementer

19. januar 2019 - 5. mai 2019

Jubileumsutstilling: Den Norske Turistforening 150 år

Kunstutstillingen vil vise verk av sentrale kunstnere i norsk kunsthistorie som skildret fjellheimen på 1800-tallet. Sammen med Turistforeningen ønsker vi å markere jubileet med en stor kunstutstilling i 2019.

Telemark har en helt sentral rolle i den norske kunsthistorien, spesielt i perioden som går under navnet «den norske gullalderen» på 1800-tallet. I mange år kom kunstnere til Telemark for å male «det norske», og mange kunstnere så på Telemark som «Nordens Arkadien». Kunstnerne har skildret Telemark gjennom bilder som spilte en stor rolle under nasjonsbyggingen og som er blitt en del av norsk identitet. Utstillingen vil vise verk av kunstnere som skildret den norske naturen og fjellheimen på 1800-tallet. Hovedfokuset vil ligge på verk fra Telemark.

Den norske naturen og DNT
Fjellturisme har funnets sted i Norge siden begynnelsen av 1700-tallet. Den Norske Turistforening ble stiftet 21. januar 1868150 år senere er foreningen en av landets største frivillige organisasjoner, og Norges største friluftslivsorganisasjon med omkring 300 000 medlemmer.

De første fjellturistene var vitenskapsmenn og kunstnere, som produserte reiseskildringer og kunstverk basert på den norske naturen. Disse verkene bidro til å popularisere Norge som et turistmål. I løpet av 1800-tallet ble Norge besøkt av et økende antall fjellturister. Som oftest kom disse turistene fra Europa, og ofte var de høyt utdannet. Deres reiser inneholdt som regel besøk til kjente naturattraksjoner, som for eksempel Rjukanfossen i Telemark, som fram til 1890-årene var Norges mest besøkte turistattraksjon.

Høsten 2017 overtok NIA ansvaret for Krokan Turisthytte ved Rjukanfossen – den første turisthytten til DNT. Det er med stor iver vi planlegger denne store kunstutstillingen for 2019 som kombinerer Telemarks kultur- og reiselivshistorie med distriktes sentrale rolle i kunsthistorien.

      nia logo

Mer informasjon kommer.