Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Arrangementer

16. november 2019 - 2. februar 2020

Charlotte Thiis-Evensen – Forstørrelser

Separatutstillingen dreier seg rundt folks forhold til arbeid og arbeidsplassen, og viser foto, film og installasjon.
Utsnitt av "Linje 5" av Charlotte Thiis-Evensen.

Thiis-Evensen er opptatt av arbeid som en nødvendig betingelse for et godt liv og de siste årene har hun laget flere kunstverk som undersøker dette temaet på ulike måter. Utstillingen viser to nye verk; Gullklokken (2019) og Forget me not (2019), sammen med verket Linje 5 (2016).

Dette er Thiis-Evensens første utstilling i Telemarksgalleriet.

 

Gullklokken (2019)

Charlotte Thiis-Evensens bestefar, Eyvind Thiis-Evensen (1906-1998) hadde som bedriftsoverlege og senere konsernoverlege i Norsk Hydro hadde han en sentral plass i utviklingen av arbeidsmedisin innen norsk storindustri. Han var en av dem som bygde opp arbeidsmedisin som fag i Norge og spesielt den delen av faget som består i arbeidsmedisinske undersøkelser ute i industrien.

Charlottes har arvet bestefars gullklokke som han fikk etter 25 års arbeid i Norsk Hydro i Porsgrunn. Fremdeles er det flere bedrifter som har overrekkelse av gullklokke til arbeidstagere som har jobbet over lengre tid i bedriften. Denne typen arbeidsforhold er mer sjeldent i dag når arbeidslivet blir mindre forutsigbart og mer preget av korte kontrakter. Kunstneren spør seg; vil man arbeide et sted hele livet? Er en gullklokke entydig med hardt arbeid, trygghet, kontinuitet og lojalitet? Eller er det et uttrykk for stillstand og ufrihet for den enkelte? Og hvem tjener på denne formen for lojalitet?

Verket består av film, foto og intervjuer med unge arbeidsledige på Notodden.

Dette er en gruppe som ikke har en tydelig stemme i den norske debatten, og gjennom dette prosjektet ønsker jeg å løfte frem deres perspektiv på verdien av arbeid.

Charlotte Thiis-Evensen

 

Forget me not (2019)

Prosjektet dreier seg rundt kunstnerens bestefar Eyvind Thiis-Evensen som var bedriftslege i Norsk Hydro. Charlotte Thiis-Evensen tar utgangspunkt i arkivet etter Eyvind Thiis-Evensen som befinner seg i NIAs samling på Vemork. Forget me not handler arbeidet bestefaren la ned i HMS- gjenstander og innsatsen for arbeiderne ved bedriften.

 

Linje 5 (2016)

Utstillingen viser også Linje 5 fra 2016. Verket handler om Niculina Nitica fra Romania som sitter på Majorstua og strikker sokker hver dag m kl 8-17. Med verket forsøker kunstneren å bryte ned myter rundt tiggertematikken. Verket er en installasjon bestående av 200 par sokker som Nitica har strikket, et fotoportrett av henne og videoverket Dobbeltintervju som er en filmet performance der Kunstneren og Niculina intervjuer hverandre.

Utstillingen åpner i Telemarksgalleriet Lørdag 16. november kl 13.

Om Kunstneren

Charlotte Thiis- Evensen (1968-) er en flermedial kunstner som arbeider med foto, film, lyd og billedkunst. Hun har utdannelse fra Statens Kunstakademi og har hovedfag i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun er også journalist og regissør, og er kjent for blant annet TV-programmene «Arkitektens hjem» på NRK.

Thiis-Evensen har hatt flere separatutstillinger, blant annet ved Kunstnernes Hus, Sørlandets Kunstmuseum og Vigelandmuseet. Hennes arbeider har blitt vist i en rekke gruppeutstillinger og filmfestivaler.

Charlotte Thiis-Evensen