fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum
Laster Arrangementer
  • Dette eventet har allerede funnet sted.

22. desember 2017 - 2. januar 2018

Albert Kahn og Telemark

En av de underligste turistreiser i norsk historie fant sted på ettersommeren 1910. Den franske investoren og mesén Albert Kahn hadde satt seg fore å skape et fargefotografisk arkiv over hele verdens folkeslag. Reisen gikk blant annet til Norge med Notodden og Rjukan som to av reisens mål. Julen 2017 viser Telemarksgalleriet et utvalg fotografier fra Albert Kahns reise gjennom Telemark.
Vestfjorddalen, Gausta. 6. september 1910
Vestfjorddalen, Gausta. 6. september 1910. Fotograf: Auguste Léon. Musée Albert-Kahn.

I 1907 lanserte de franske brødrene Lumière den såkalte autokrom-teknikken som gjorde det mulig å gjengi farger på fotografier ved kun én eksponering. Den franske investor og mesén Albert Kahn så store muligheter i denne nye teknologien. Han satte seg blant annet fore å dokumentere hvordan folk levde i ulike deler av verden. Fotodokumentasjonen var for Kahn et ledd i arbeidet for å fremme internasjonal forståelse og fred. Reisene pågikk gjennom mer enn to tiår fram mot 1930 og la grunnlag for det Kahn kalte «Planetens arkiv» (Les Archives de la Planète) i Paris. I dag forvaltes Kahn-samlingene av Musée Albert-Kahn i Boulogne-Billancourt vest for Paris. Samlingene består bl.a. av 72.000 fargebilder og 183.000 meter film fra mer enn 50 land.

De første ekte fargebildene av Norge.

Mange fotografer ble engasjert i dette prosjektet, og Kahn var selv med på noen av reisene. Personene i reisefølget i 1910 var Kahn selv, hans fotograf Auguste Léon og den norske fotografen Anders B. Wilse. På reisen til Norge og Telemark tok Léon både fargebilder ved hjelp av autokrom-platen og stereoskopier i svart/hvitt. Resultatet ble den første større fargefoto-dokumentasjonen av Norge.

Kahn og Hydro

På Notodden var Hydros admini første stopp, og de påfølgende dagene ble viet til en omfattende inspeksjon og dokumentasjon av Hydros utbygginger på Notodden og særlig på Rjukan. Den 4. september 1910 reiste følget helt opp til Møsvatn for å se på oppdemningen der før de tok turen ned igjen gjennom Vestfjorddalen.

Allerede ved etableringen av Hydro i 1905 kom en stor del av aksjekapitalen fra franske investorer. Da Hydro foretok sin første store aksjeemisjon i 1907 ved etableringen av samarbeidet med en tysk gruppe ble de franske investeringene femdoblet, og bankhuset Rotschild Frères gikk nå inn med betydelige beløp. I 1911 gikk Banque Paribas og Rotschild Frères inn med nye store investeringer. Det samme skjedde på nytt i 1913. Hvis franske storinvestorer utenfor Banque Paribas skulle sende en kollega til Telemark, så var Albert Kahn, baron Edmond de Rotschilds venn og bank-kollega, et nærliggende valg. Albert Kahn og hans fotodokumentasjon kan ha vært viktig for å få baron Rotschild med på finansoperasjonene i Hydro. Kahn støttet også arbeidet til den franske filosofen Emile Bergson.

Utstillingen i Telemarksgalleriet henger frem tom 2. januar 2018 og viser et utvalg fotografier fra Notodden, Rjukan og Møsvatn tatt på reisen gjennom Telemark