fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Et mysterium

Denne gjenstanden vet vi ikke hva har vært, men den er funnet inne på jernbanens anlegg og antas å ha en tilknytning til dette. Den er 81 cm lang og ser ut til å være sveiset sammen av to deler, der den ene er et flattjern som kanskje har vært et gammelt dørhengsel eller noe slikt. Kanskje er denne tingen unik. Kanskje er den lagd for en helt spesiell arbeidsoppgave? Eller kanskje er det noe mislykket eller ødelagt som noen bare har slengt fra seg?

Vi kan kalle det en meningsløs ting, fordi vi ikke vet hva det er. Men hvis vi kaller det en meningsåpen ting, åpner vi opp for å se den i et nytt lys. Den har en funksjon ved å få oss til å spekulere og undres. Dessuten får den oss til å tenke på tings verdi i det hele tatt, om en ting er uten verdi hvis den ikke har en praktisk funksjon?

Sulle du ha noen informasjon om denne gjenstanden er vi takknemlige for å høre fra deg.

Send mail om gjenstanden her.

Du vil og like