fbpx
Norsk industriarbeidermuseum

Visste du at Tinnosbanen og Rjukanbanen er helt spesielle?

Jernbanen ble bygget utelukkende for å møte industriens transportbehov mellom fabrikken på Rjukan og verdensmarkedet. Tinnosbanen og Rjukanbanen fylte inn det geografiske mellomrommet mellom Vemork og verden. På den måten var det banen som gjorde fabrikkbyen Rjukan, etablering av verdens største kraftverk, og produksjon av kunstgjødsel innerst i Vestfjorddalen mulig.

Du vil og like