fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Smittevern på NIA

Besøket på NIA sine besøkssteder har så langt i sommer vært over all forventning, det er viktig at våre gjester forholder seg til smittevernrutinene som er etablert. Museet forholder seg til de til enhver tid gjeldende reglene for smittevern, og forholder seg til FHI og Helsedirektoratet sine anbefalinger i tillegg til smittevernveileder utarbeidet av Museumsforbundet.

Etter 4. mai regnes ikke lenger vanlig enkeltbesøk på museum som et arrangement. Det betyr at enkeltbesøkende på museum er tillatt i det antallet som er forsvarlig i det enkelte museet, mens det er restriksjoner på ulike typer arrangementer.

Fra myndighetene er det ikke satt noen begrensning på et øvre antall enkeltbesøkende som kan oppholde seg i museet samtidig. Hvert museum, eller arena må derfor vurdere dette og sørge for at man ikke har et høyere antall publikummere til stede i museet enn at smittevernreglene og kravet om minst en meters avstand kan overholdes.  Vi har store arealer bådet på Telemarksgalleriet på Notodden og på Vemork på Rjukan hvor det er mulig å ha et høyt antall gjester og allikevel opprettholde god avstand til hverandre.   På våre besøksarenaer er det klistremerker i gulvet som oppfordrer til å holde en meters avstand til hverandre.  Enkelte utstillinger og installasjoner har besøksbegrensninger.  På Rjukanbanen kjører vi tog med antallet passasjerer begrenset til 70 personer nettopp for at våre gjester skal ha anledning til å holde avstand ombord.  Omvisningene i Tungtvannskjelleren har en begrensning på 11 personer og alle gjester blir registrert for eventuell smittesporing.

Det er utplassert desinfeksjonsmiddel på sentrale steder og toaletter på alle våre besøksarenaer.  Håndtørkere på toaletter er erstattet med papir.

Alle arealer i museet blir rengjort hver eneste dag gjennom uken.  Dette inkluderer alle dørhåndtak, håndløpere i trapper og berøringspunkter.

Noen enkle smittevernregler for besøk på NIA:

  • Benytt desinfeksjonsmiddel når du ankommer og ellers ved behov
  • Ikke berør gjenstander eller installasjoner du ikke berøre
  • Heis er forbeholdt gjester som har vanskeligheter med å bevege seg
  • Hold en meters avstand til hverandre
  • Ta hensyn til hverandre!

Velkommen!

Du vil og like