fbpx
Norsk industriarbeidermuseum

Restaureringstømring i Tinn

I en laftehall i Atrå, i Tinn, lærer tidligere håndverksstipendiat og restaureringstømrer Hans Marumsrud denne vinteren opp de to fagpersonene Tore Widvey og Bjørn Strander som begge er ansatt i NIA. Prosjektet er viktig med tanke på fremtidig restaurering og vedlikeholdsansvaret museets har for et stort antall laftede bygninger.

De to håndverkerne arbeider til daglig med bygningsvernet i NIA, og har hovedfokus på før-industrielle bygninger. Hans Marumsrud har lang tradisjon som restaureringstømrer, med erfaring både fra Riksantikvarens Middelalderprosjekt og fra Stavkirkeprogrammet. Han har lært av flere viktige tradisjonsbærere, og har selv blant annet arbeidet for UNESCO i Georgia.

Bygningen de tre arbeider på denne vinteren er ei årestue datert til år 1600, Svalastogo i Tinn Austbygd. Denne bygningen er også omtalt og dokumentert i Arne Bergs bok om Øst-Telemark. Det er en skattkiste fylt med ulike utfordringer som å lage nye lafteskaller, små spunsinger, store spunsinger, ny-laft på gammelt, gammelt laft på nytt, sporlesing og materiallære. Det arbeides kun med samme type håndverktøy som ble brukt da bygningen ble satt opp opprinnelig; Øks og skavl.

Som en del av opplegget har Strander og Widvey i prosjektet også vært ute i skogen med Hans Marumsrud og sett på materialer. De har blant annet funnet egnede selvvokste torvkroker. Gjennom dette prosjektet vil Norsk håndverksinstitutt bidra til å sikre og overføre noe av Hans Marumruds omfattende kunnskap.

Tekst: Eivind Falck, Håndverksinstituttet.

Kontakt:
Tinn Museum
Sam Eydes gate 299
Postadresse:
Vemork, 3660 Rjukan

Du vil og like