fbpx
Norsk industriarbeidermuseum

Reisetillatelse

I arkivene dukker det opp mange slags skjemaer fra eldre tider, og noen av dem kan minne oss om hvor forskjellige vilkårene og mulighetene har vært i ulike perioder.

Under andre verdenskrig var byråkratiet omfattende blant annet fordi varemarkedet og produksjonen var strengt regulert. Det ble telt og målt og rapportert om alt mulig. Det å reise var heller ikke noe en gjorde på eget forgodtbefinnende, og den begrensede tilgangen på drivstoff var en viktig faktor for kontrollen av ferdselen. I grensetraktene mot Sverige var det streng kontroll for å begrense at folk tok seg over grensen, og de som bodde i disse områdene fikk utstedt såkalte grenseboerpass. Dette søknadsskjemaet fra Rjukanbanens arkiv forteller om en periode da det å legge ut på reise, om den var aldri så kort eller aldri så nødvendig, var en nøye planlagt og kontrollert handling.

Du vil og like