fbpx
Norsk industriarbeidermuseum

Nordisk museumsnettverk for papirkunst

Endelig er det nordiske samarbeidet i gang! Oppstartsmøte ble avholdt på Notodden 14.-15. oktober.

 

Vi planlegger en stor kunstutstilling med nordisk papirkunst i 2025.

 – Nordisk museumsnettverk for papirkunst

 

I midten av oktober møttes deltagerne i Nordisk museumsnettverk for papirkunst endelig på Notodden. Representanter fra museene i Norge, Sverige og Danmark var samlet på Telemarksgalleriet  for å legge en plan for arbeidet i nettverket de neste fem årene.  Nettverket ble etablert i på Museum for papirkunst i Blokhus, Danmark i 2020 – rett før pandemien stengte alt ned. Nå gjenoppstår endelig samarbeidet om papirkunst på tvers av landegrenser!

Deltagerne er Museum for papirkunst (DK), Frövifors Pappersbruksmuseum (SE) og Telemarksgalleriet/NIA (NO).

Målet med nettverket er å være et faglig nettverk som fremmer dialog og samarbeid på tvers av landegrensene. Nettverket skal arbeide aktivt med å løfte frem og formidle papirkunst som kunstform og støtte samtidskunstnere som arbeider med papir som sitt medium. I anledning av Marit Rolands store papirkunstutstilling Paper Drawing #33, møttes nettverket denne gangen på Telemarksgalleriet på Notodden.

På møtet ble det vedtatt å gå i gang med et større samarbeidsprosjekt rundt utstilling og formidling av papirkunst. Nettverket skal sammen utvikle en stor vandreutstilling med papirkunstenere som bor og arbeider i Norden. Til utstillingen skal det følge et spesielt formidlingsopplegg for barn og barnefamilier. Nettverket skal møtes en gang i året.

Målet for 2022 er å innlemme et museum fra Finland i nettverket. Neste gang museumsnettverket møtes blir i Sverige på Frövifors Pappersbruksmuseum. Vi gleder oss til det videre sammarbeidet!

Møte ble støttet av Nordisk kulturfonds oppstartsmidler.

 

 

 

 

 

Du vil og like