Norsk industriarbeidermuseum

NIA kan overta Rjukanstøp

NIA har i dag skrevet intensjonsavtale med Rjukan Næringsutvikling (RNU) om kjøp av industribygget Rjukanstøp.

NIA har i dag skrevet intensjonsavtale med Rjukan Næringsutvikling (RNU) om kjøp av industribygget Rjukanstøp.

Bygningsmassen hvis eldste del ble bygd på 1940-tallet ble opprinnelig bygd av Hydro og seinere utvidet av Hydelco som var et sameie med Elkem.

De siste tiåra har bygningene stort sett stått tomme, og ble i 2018 overdratt til Tinn kommunes næringsutviklingsselskap RNU. Det er antatt at Rjukanstøp kan inneholde over 5500 kvadratmeter med de viktige bevaringsfunksjonene museet trenger.

NIAs har nå en forkjøpsrett på eiendommen ut 2020, og skal planlegge å lage en vognhall til oppbevaring av Rjukanbanens historiske togmateriell, et industrihistorisk åpent magasin men også en rekke andre spesialiserte bevaringsfunksjoner som det er desperat behov for. NIAs behov for større plass vil dermed gi et stort nytt utstillingstilbud mellom Rjukan jernbanestasjon og lokstallen og vil kunne gi Rjukans bysentrum et stort, nytt museumstilbud.
 
Kontaktinfo
Direktør Runar Lia NIA
Mobil: 932 49 766,
e-post: r.lia@nia.no

Du vil og like