fbpx
Norsk industriarbeidermuseum

Forskning på Nia – midtveisseminar gjennomført

Midtveisseminar er en obligatorisk del av doktorgradsarbeidet ved kulturstudiet på USN. Guro Nordby, som er ansatt på Nia, er stipendiat ved USN og midtveisseminaret ble holdt på campus Notodden den 14. august. Opponent var Torgeir R. Bangstad fra Universitetet i Tromsø. Slike seminarer er åpne for publikum, men det er som regel et beskjedent antall mennesker til stede.

Seminaret varer et par timer og er en gjennomgang av kandidatens arbeid så langt for å klarlegge om arbeidet er i rute eller om det må gjøres tiltak for å komme i mål til avtalt tid. Det er også en verdifull anledning for kandidaten til å få faglige innspill på arbeidet, da opponenten går grundig gjennom det avleverte materialet. Guro Nordbys forskningsarbeid har Rjukanbanen som tema for et arbeid der materialitetsforskning og tingforskning utgjør det teoretiske rammeverket. For museet er det av verdi å få grundigere kjennskap til industrisamfunnets gjenstandskultur, siden det er nettopp en slik type kulturarv museet forvalter.

Guro Nordby, g.nordby@nia.no, 97180033, forsker

Du vil og like