fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

En arbeiderbevegelses stiftelseprotokoll 1906

En viktig del av norsk arbeiderhistorie er etableringen av en fagforening på en arbeidsplass.

En historiker som har skrevet mye om norsk arbeiderbevegelse og spesielt arbeiderbevegelsen på Notodden har dokumentert mange slike foreninger i tiden etter etableringen av Norsk Hydro på Notodden. I Norsk Hydro var det opptil flere foreninger som igjen var knyttet til forskjellige sentralforbund. Men på Tinfos ble fagforeningene ikke tolerert i lang tid.

Opprettelsen av en fagforening var ofte en unnskyldning til å ha festivitas. Her er fra stiftelsesprotokollen til Norsk Jern og Metalarbeiderforening på Notodden. Foreningen ble etablert 28. oktober 1906 og stiftelsesfesten ble avholdt lørdagen 3. november. Her kan du se hele stiftelsesprotokollen til foreningen.

Du vil og like