fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum
Collection

Collection

Møsstrond bygdelags arkiv

Onsdag 2. oktober hentet NIA bygdelagets arkiv på Hovden. Den viktige kilden ble i sin tid skapt av Sven Poulsson med bidrag fra hele bygda, og inneholder fotografier, tegninger og dokumenter.

Hvem er dette?

Det finnes mye foto i samlingen på NIA, noen ganger får vi inn foto uten noen informasjon men som allikevel vekker nysgjerrigheten veldig.

Jernbaneminner

Jernbaneminner - Immateriell kulturarv og generasjonsrettferdighet er et 3-årig prosjekt fundert i Rjukan- og Tinnosbanens driftshistorie. Prosjektet vil forberede tenåringer til å kunne gjennomføre kvalitetsintervjuer med de eldre…

Gjenstander lånt til utstilling

I høst har Tinn Museum lånt ut flere religiøse objekt fra samlingen.Gjenstandene inngår i reformasjonsjubileets utstilling på Telemarksgalleriet. NIA forvalter en spennende og variert gjenstandssamling med kulturhistoriske objekt for Tinn…