fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Åpning av ny vognhall

Det ble en fin og viktig markering for de 100 fremmøtte da den nye vognhallen til Rjukanbanen offisielt ble åpnet 17. september. Vognhallen er viktig for bevaring av Rjukanbanens 16 fredete vogner.

NIA søker ny museumspedagog

Verdensarvsenter Rjukan-Notodden Industriarv ved NIA søker museumspedagog i 100% stilling. Den overordnede målsettingen for Verdensarvsenteret er: - inspirere besøkende til å ville lære mer om verdensarv gjennom å tilrettelegge informasjon…

NIA søker museumshåndverker (tømrer)

Norsk industriarbeidermuseum søker museumshåndverker i 100% stilling. Museumshåndverkeren er sammen med avdelingsleder ved bygningsvernet, ansvarlig for bygninger fra tida før 1900. Det kreves interesse for og kompetanse innenfor…

NIA søker ny driftsleder

Norsk industriarbeidermuseum søker driftsleder i 100% stilling. Driftsleder ivaretar sentrale funksjoner innenfor forvaltning av museets bygninger deriblant oppfølging av brannvern og sikring. Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer både…