fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Restaureringstømring i Tinn

I en laftehall i Atrå, i Tinn, lærer tidligere håndverksstipendiat og restaureringstømrer Hans Marumsrud denne vinteren opp de to fagpersonene Tore Widvey og Bjørn Strander som begge er ansatt i NIA. Prosjektet er viktig med tanke på…

Riksantikvaren gir tilskudd til M/F Storegut i 2018

Tildelinger fra Riksantikvaren for istandsettingsprosjekter på Rjukanbanens vanndel (ferger) i 2018. Riksantikvaren gir Norsk Industriarbeidermuseum/Rjukanbanen et tilskudd fra statsbudsjettet 2018 kap. 1429 post 74 på inntil kr 1 902…

Salongen forut skinner igjen

Rjukanbanens ungdommelige 62-åring M/F Storegut forvaltes av NIA og er en del av Rjukan – Notodden Industriarv. Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum overtok det formelle ansvaret for kulturminnet Rjukanbanen 31.12.2012, og…