Norsk industriarbeidermuseum

Velkommen til Kulturminnedagene 2018

NIA tilbyr en variert arrangementsserie som markerer årets kulturminnedager. Kulturminnedagene er en del av European Heritage Days, et initiativ fra Europarådet og Europakommisjonen for å feire den mangfoldige europeiske kulturarven.…