fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Arkivet etter Hydros forskningspark på Herøya

Tidsbilder i møte med etterkrigstidens forskningsområder, olje- og data-alderens inntreden, arbeiderne og arbeidsmiljøene.

Dette arkivmaterialet inneholder nærmere 180 hyllemeter dokumenter fra forskningssenteret i Porsgrunn. Dokumentene vedrører både det rent faglig forskningsmessige, så som rapporter og statistikker, og det mer allmenne, som arbeidsmiljø og personalspørsmål. Dokumentene gir i sum innsyn i de utfordringene nye produkter og ny teknologi var for Norsk Hydro på Herøya. De viser hvor komplekst og dyptgripende møte med «den nye tiden» har vært.

Gro Solvang, arkivar, 48122966, g.solvang@nia.no
Du vil og like