fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

En milepæl er nådd for Tungtvannskjelleren!

Norsk industriarbeidermuseum (NIA ) er godt i gang med bevaringsbygget over ruinene av Tungtvannskjelleren, stedet for en av de mest kjente sabotasjeaksjonene under andre verdenskrig i Norge. En milepæl er nådd etter at A til Å Entreprenør AS har støpt ferdig taket over bygget. NIA er svært godt fornøyd med fremdriften i prosjektet.

Torsdag 15 oktober ble det gjennomført kranselag for bygningsarbeiderne og ansatte, for å vise takknemlighet for arbeidet som er gjennomført.

Markeringen fant sted på det nye taket med taler, kake og pølser.

Den viktige milepælen ble nådd tirsdag 29. september, da taket over fabrikkhallen ble støpt.

Støpen av taket, som også er den største enkeltstøpen i prosjektet, gjør at Tungtvannskjelleren er godt sikret mot vanninntrengning gjennom vinteren. Dette er er svært viktig.

Kjetil H. Djuve, konstituert direktør – NIA  takket alle for godt arbeid.

Byggherre NIA ved Halvor Sælebakke takket og sa noen ord i forbindelse med markeringen.

Kranselag er en tradisjon med røtter 1000 år tilbake i tid. Ifølge tradisjonen skal byggherren invitere til fest for arbeiderne når bygget er under tak. Er festen god, og arbeiderne er fornøyd, heiser de kransen som en markering. Taket ble støpt 29. september og er nå tett!

NIA takket håndverkerne, planleggerne, og kollegaer for god jobb med sikrings- og museumsbygget over Tungtvannskjelleren. Tradisjoner skal vi bevare, fortalte Halvor Sælebakke byggherre ved NIA

Endelig skal historien formidles der den faktisk fant sted!

Idéen om undersøkelsene og utgravningene som ble gjennomført for kun få år siden var basert på lederen av operasjon Gunnerside sitt ønske om å i terrenget vise hvor bygningen stod.  Lokalhistoriker Bjørn Iversen skal ha honnør for idéen om å grave frem kjelleren.  En stor takk skal også tidligere direktør Runar Lia ha, for å ha vært primus motor og pådriver for gjennomføring av dette prosjektet.

Hver og en av dere som er her i dag betyr alt for at dette skal bli realisert. Bygget vil inneholde flere elementer, – selve kjelleren vil i stor grad bevares slik den er i dag for fremtiden og på mange måter være et monument over de viktige hendelsene som fant sted på Vemork under andre verdenskrig, bygningens første etasje kaller vi «fabrikkhallen».

Her vil vi formidle bygningens betydning i det industrihistoriske perspektivet og som del av verdensarven Rjukan-Notodden industriarv.

Du vil og like