fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

En blå uniformsjakke

Gjenstander har kommet til NIA på mange slags måter. Noe er imidlertid felles for veldig mange givere, om de er anonyme eller kjente: De har tenkt at det er tingen som er viktig og verdifull, og de har ikke tenkt det samme om den kunnskapen de eventuelt har hatt om den.

En av dem som ga mange ting til museet, var Margreta Eikanger. Blant de tingene som kom fra henne, var uniformsjakka etter hennes bror, Andreas Eikanger, som arbeidet på Rjukanbanen fra 1927 til 1970. Det fulgte ingen informasjon med jakka, men vi har prøvd å spore opp noe via Rjukanbanens arkiv og intervjuer med tidligere ansatte på banen.

 

Denne mørkeblå uniformsjakka ble sydd ved Harviks konfeksjonsfabrikk i Drammen. Vi vet at Rjukanbanen fikk sydd uniformer både hos skreddere og på konfeksjonsfabrikker, og de brukte mye de samme leverandørene som NSB. Det var uniformsplikt på Rjukanbanen, og i en periode var det også plikt til å bruke uniform til og fra jobb. Dette ble det slutt på etter hvert, men det fortelles at noen fortsatte å gå til og fra arbeid i uniform nettopp fordi det var status og innga respekt.

Du vil og like