fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Den ukjente assistenten

Flere har pekt på tospannet Sam. Eyde og Kristian Birkeland blant de viktigste aktørene til etableringen av Norsk Hydro, men de hadde mange personer rundt dem som ikke får like mye oppmerksomhet. En av dem var den obskure assistenten til professor Birkeland, Eivind Bødtker Næss.

Bergenseren Næss ble utdannet bygningsingeniør ved Kristiania Tekniske Skole i 1899. Han gikk i samme klasse som Sigurd Kloumann, i tillegg til andre medarbeidere av Sam. Eyde. Den 19. juni 1903 skal Eyde ha spurt Næss om han kunne jobbe sammen med professor Birkeland. Næss selv var forbauset over at han skulle jobbe med Birkeland, til tross for at han ikke var elektriker. Noe Birkeland hadde ønsket. 35 år etter henvendte Eyde seg igjen til Næss og denne gangen ønsket Eyde at Næss skulle skrive ned hans erindringer om det som skjedde rundt etableringen av Norsk Hydro.

En kopi av manuskriptet ble i 2019 levert til museet og kan leses i sin helhet under.

Du vil og like