Norsk Industriarbeidermuseum
Samling

Samling

Jernbaneminner

Jernbaneminner - Immateriell kulturarv og generasjonsrettferdighet er et 3-årig prosjekt fundert i Rjukan- og Tinnosbanens driftshistorie. Prosjektet vil forberede tenåringer til å kunne gjennomføre kvalitetsintervjuer med de eldre…

Bidrar til detaljert kartlegging av D/F Hydro

NIA, Norsk Industriarbeidermuseum gjennomførte i september detaljerte undersøkelser av D/F Hydro på 430 meters dyp. Rjukanbanens ferge fra 1914 ble senket på Tinnsjøen i den siste sabotasjeaksjonen mot tungtvannet, 20. februar 1944. D/F…

Gjenstander lånt til utstilling

I høst har Tinn Museum lånt ut flere religiøse objekt fra samlingen.Gjenstandene inngår i reformasjonsjubileets utstilling på Telemarksgalleriet. NIA forvalter en spennende og variert gjenstandssamling med kulturhistoriske objekt for Tinn…

Theodor Kittelsens Svelgfoss-serie

I 1907 og 1908 laget Theodor Kittelsen akvareller fra utbyggingen av kraftverket Svælgfoss. De fem akvarellene er tegnet på bestilling fra Sam Eyde. akvarellene henger permanent utstilt i Lysbuen kunstmuseum.