fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Bjervasamlingen til Vemork

Notoddens nyere fotografhistorie har i noen år befunnet seg på Notodden historielags hus i Grønnbyen, der har de vært siden Asle Bjerva ga de i gave til historielaget. Samlingen, kalt Bjervasamlingen, rommer vel 60 000 negativer fra fem aktive fotografer i Notodden.

Fotografene er Odd Egil Wengaard, Ragne Johnsrud, Hans Johnsrud, Thomas Bryn, Trond Bakken og Per Oterholt. Samlingen var tidligere plassert hos fotograf Slemmelid i Storgata, men Asle Bjerva kjøpte denne til seg selv i 60 års gave og ga den videre i gave til Notodden Historielag. Her har Bjervasamlingen ligget i andre etasje siden 2016. Historielagets medlemmer har sporadisk brukt samlingen og digitalisert noe på forespørsel, men den har ellers vært lite i bruk. Nå var det et ønske å bruke plassen i historielagshuset til noe annet og samtidig sikre en bedre bevaring av bildene enn de fikk i historielagshuset.

Torsdag 3. oktober ble samlingen pakket i godt samarbeid med historielagets medlemmer, ansatte fra NIA og Asle Bjerva. Det ble en hyggelig dag i Grønnbyen med overføring av kunnskap om samlingen, pakking, bæring og lunsj. To varebiler ble fylt til randen av bilder og fraktet til Vemork. Nå skal de få et trygt og godt videre liv i klimastyrte magasiner på Vemork.

Samlingen kommer ikke til å bli digitalisert og katalogisert med det første, dette på grunn av samlingens unge alder og problematikk knyttet til personvern i forhold til avfotografert person. Men samlingen er nå oppbevart i riktig klima så den kan få et langt liv til de som skal ta fatt i den på et senere tidspunkt. Det er imidlertid fremdeles fullt mulig å bestille digitale filer fra dette materialet dersom man vet at man er fotografert av en av fotografene.

Det første som nå skjer med Bjervasamlingen er at fire ungdommer fra videregående skole sammen med fotoarkivar skal sortere i materialet i forbindelse med operasjon dagsverk slik at det blir enda lettere å finne frem i for fotoarkivarene våre.

Takk for gaven Notodden Historielag og takk til Asle Bjerva for at du så verdien i samlingen og sørget for at den ble bevart.

Du vil og like