fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Bidrar til detaljert kartlegging av D/F Hydro

NIA, Norsk Industriarbeidermuseum gjennomførte i september detaljerte undersøkelser av D/F Hydro på 430 meters dyp. Rjukanbanens ferge fra 1914 ble senket på Tinnsjøen i den siste sabotasjeaksjonen mot tungtvannet, 20. februar 1944. D/F Hydro gikk ned med 49 tønner tungtvann ment for Tyskland.

Mange mener denne senkingen betydde slutten på Hitlers ambisjoner om å utvikle atomvåpen. Dokumentasjon og undersøkelser av vraket foregikk i tett samarbeid med en rekke firmaer og institusjoner. Jernbaneferga M/F Storegut ble benyttet som base på Tinnsjøen i forbindelse med undersøkelsene. Arbeidet muliggjorde en omfattende foto- og filmdokumentasjon av tilstanden på skipsrestene som hviler på bunnen av Tinnsjøen i Telemark.

Minnehøytid etter senkingen av df hydro ombord Ammonia

Dokumentasjonen skal brukes til fremtidig overvåking og tilstandskontroll av vraket som ble beskyttet av Kulturminneloven i 2014. Arbeidet innebar ikke inngrep i vraket eller fjerning av gjenstander på eller i omkringliggende områder. Riksantikvaren vil få tilgang til alle data fra undersøkelsene. Vraket av D/F Hydro er et av de 97 signifikante objektene i Rjukan – Notodden Industriarv.

Undersøkelsene ble filmet av et filmteam fra National Geographic Channel.

Industriarbeidermuseet ser på foto- og filmdokumentasjonen som en interessant og viktig metode i en fremtidig miljøovervåking av vraket.

Du vil og like