fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Avtale om bygging av nytt museumsbygg underskrevet

NIA skal bygge et sikrings- og museumsbygg over ruinene av Tungtvannskjelleren, åstedet for den mest kjente sabotasjeaksjonen under 2. verdenskrig i Norge. I dag ble avtalen med A til Å om bygging av det nye museet underskrevet på Vemork.

Vinnerne av de andre tre entreprisene, elektro, rør og ventilasjon ble også bekjentgjort.

Tungtvannskjelleren var en del av Hydrogenfabrikken på Vemork, som Norsk Hydro bygde i løpet av 9 måneder og som startet produksjonen i 1929. Hydrogenfabrikken, som var tegnet av arkitekt Thorvald Astrup, var en ruvende funkisbygg med grå betongflater brutt av sammenhengende vindusrekker i syv av byggets åtte etasjer. Fabrikken var 99 meter lang, 40 meter høy og hadde en grunnflate på hele 2370 m2. Bygningen var et imponerende syn, spesielt i mørket, og ble en turistattraksjon.

Hydrogenfabrikken var verdens største vannelektrolyseanlegg. Fra 1934 ble det produsert tungtvann i en industriell målestokk, men som et biprodukt av hydrogenelektrolysen. Etter invasjonen i Norge i 1940 tok tyskeren over fabrikken og økte produksjonen av tungtvann. De allierte fryktet at tyskerne skulle utvikle en atombombe, og dette var bakgrunnen for tungtvannsaksjonen i 1943. Natten til 28. februar 1943 tok 3 sabotører seg inn i fabrikken og sprengte produksjonsutstyr og beholdere for tungtvann. Denne aksjonen er den mest kjente av flere for å hindre at tyskerne utviklet atomvåpen.

Hydrogenfabrikken fortsatte med produksjon av hydrogen og tungtvann etter krigen inntil 1971. Fabrikken ble revet ved sprengning i 1977 og området ble dekket til. Hydrogenfabrikken med tungtvannsanlegget sammen med det gamle kraftanlegget på Vemork ble fredet av Riksantikvaren i 2015. Samme år startet utgravingsprosjektet «Jakten på Tungtvannskjelleren», og selve kjelleren ble funnet omtrent intakt høsten 2017.

Sikrings- og museumsbygget skal stå ferdig 24. september 2021.

——————————————–

Sweco Norge AS har på vegne av Norsk Industriarbeidermuseum gjennomført tilbudskonkurranse for kontrakter knyttet til utførelsesentrepriser for bygging av vernebygg over Tungtvannskjeller-ruinen på Vemork, Tinn kommune.

Anskaffelsen er gjennomført i henhold til Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften, del I (alminnelige konkurranseregler) og del II (Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester) som alminnelige konkurranseregler.

Konkurransen benyttet Åpen tilbudskonkurranse som anskaffelsesprosedyre.

Konkurransen ble kunngjort på Doffin 10. februar 2020.

Ved innleveringsfristens utløp 20. mars 2020 kl. 12.00 var det kommet inn tilbud fra 9 leverandører

 

Oppdragsgiver har evaluert tilbudene.

Etter en totalvurdering i henhold til de tildelingskriteriene som fremkom i konkurransegrunnlagene er følgende leverandører valgt som vinnere er av konkurransene:

  • Kontrakt knyttet til utførelsesentreprise for bygnings- og anleggsmessige arbeider (EB 01) tildeles: A til Å Entreprenør AS
  • Kontrakt knyttet til utførelsesentreprise for Elektrotekniske installasjoner (EE 01) tildeles: Bravida Norge AS
  • Kontrakt knyttet til utførelsesentreprise for Rørtekniske installasjoner (ER 01) tildeles: Bravida Norge AS
  • Kontrakt knyttet til utførelsesentreprise for Ventilasjonstekniske installasjoner (EV 01) tildeles: GK Inneklima AS

Samtlige vinnere var kvalifisert til å delta i konkurransen og tilbudet hadde ikke avvik som ble ansett som vesentlige.

Styret i Norsk Industriarbeidermuseum tildelte i styremøte 23. juni kontraktene i tråd med anbefalingene og resultatene fra tilbudskonkurransen.

Tidligere er Sweco Norge AS valgt som leverandør av prosjektleder og byggeleder og Point AS er arkitekt.

«Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen og ser frem til å ta i bruk det nye museet i september neste år»

-Direktør Runar Lia

 

Runar Lia, direktør NIA og Geir Olav Luraas, A til Å. Foto: Ingelinn Kårvand, NIA

For mer informasjon ta kontakt med

Runar Lia, direktør NIA, tlf: 932 49 766 epost: r.lia@nia.no

Rita Engedalen, presseansvarlig NIA, tlf: 920 94 584 e-post: r.engedalen@nia.no

Du vil og like