Norsk Industriarbeidermuseum

Restaureringstømring i Tinn

I en laftehall i Atrå, i Tinn, lærer tidligere håndverksstipendiat og restaureringstømrer Hans Marumsrud denne vinteren opp de to fagpersonene Tore Widvey og Bjørn Strander som begge er ansatt i NIA. Prosjektet er viktig med tanke på…

Salongen forut skinner igjen

Rjukanbanens ungdommelige 62-åring M/F Storegut forvaltes av NIA og er en del av Rjukan – Notodden Industriarv. Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum overtok det formelle ansvaret for kulturminnet Rjukanbanen 31.12.2012, og…