Norsk Industriarbeidermuseum

Boklansering og utstillingsåpning

Mange tok turen til Telemarksgalleriet lørdag for å få med seg boklansering og åpningen av utstillingen «Folk og landskap: Luca Bertis reise i Øst-Telemark». Noen fant til og med seg selv på veggen i glass og ramme!

Vel sådd, godt høstet!

Det blir bærekraft i flere lag når en ny «naturlig skolesekk» startes på tunet. Prosjektet har til hensikt å etablere et fast, helhetlig samarbeid mellom nærskolene på Rjukan og NIA, der Tinn Museum er møtestedet. Museet vil ved dette…

Ny profil og nettside for NIA

Vi har nå samlet all informasjon om våre besøkssteder på et sted! Du finner oss nå på vår nye felles nettside nia.no. Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) er konsoliderende enhet for fem museer og snart to verdensarvsentere i Tinn og Notodden…

Istandsetting av slippen og fergeleiene

For 2017 ble Rjukanbanen tildelt over ni millioner kroner fra Riksantikvaren til istandsettingsprosjekt ved landbasert virksomhet. Slippen på Tinnoset var prioritert fra NIA i årets søknad, på grunn av stor usikkerhet knyttet til teknisk…

Jernbaneminner

Jernbaneminner - Immateriell kulturarv og generasjonsrettferdighet er et 3-årig prosjekt fundert i Rjukan- og Tinnosbanens driftshistorie. Prosjektet vil forberede tenåringer til å kunne gjennomføre kvalitetsintervjuer med de eldre…

Bidrar til detaljert kartlegging av D/F Hydro

NIA, Norsk Industriarbeidermuseum gjennomførte i september detaljerte undersøkelser av D/F Hydro på 430 meters dyp. Rjukanbanens ferge fra 1914 ble senket på Tinnsjøen i den siste sabotasjeaksjonen mot tungtvannet, 20. februar 1944. D/F…