fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Arkivar – vikariat

Norsk industriarbeidermuseum (NIA) lyser ut et vikariat som arkivar på 12 måneder med mulighet til forlengelse. Stillingen er plassert ved museets avdeling for arkiv- og samlingsforvaltning, og vil omfatte arbeid med historiske arkiver. I tillegg til innsamling og ordning av privatarkivmateriale, vil stillingen innebære oppfølging av Telemarksarkivet og deltakelse i prosjektarbeid. Det er ønskelig med kjennskap til elektroniske arkiver og problemstillinger knyttet til dette i privatarkivperspektiv. 40 % av stillingen er øremerket arbeid for Arbeiderbevegelsens arkiv (AAT) i Telemark. Arbeidet for AAT skal fortrinnsvis foregå i arkivets lokaler i Skien. Kontorplass for øvrig er på Notodden. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.

Vi søker en positiv og systematisk person med stor arbeidskapasitet. Vi ønsker primært en kandidat med erfaring fra arbeid med historiske arkiver og kjennskap til fagsystemet Asta.

Arbeidsoppgaver:

 • Forvalte arkiver for AAT.
 • Oppfølging av samarbeidsprosjektet «Fra grasrota til Stortinget».
 • Ordne, registrere, formidle og tilgjengeliggjøre arkiv etter museets standarder.
 • Kontakt med potensielle givere av arkiv til museet.
 • Bistå museets ansatte med å finne fram relevant arkivmateriale til formidling og forskning.
 • Samarbeide med andre arkiv- og bevaringsinstitusjoner på regionalt og nasjonalt plan.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad innen arkivfag, humaniora eller samfunnsvitenskap.
 • Erfaring med Asta og ordning av historiske arkiver, spesielt fra privat sektor.
 • Kompetanse innen IT
 • Kunnskap om digitalisering og tilgjengeliggjøring på digitalarkivet.
 • Kjennskap til relevant lovverk.

Personlig egnethet:

 • God ordenssans
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe i team med større prosjekter
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Beherske norsk (bokmål/nynorsk) og engelsk
 • Førerkort klasse B

Vi kan tilby faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et mangfoldig fagmiljø. Museet har fleksibel arbeidstidsordning og lønn etter statens satser. Tiltredelse etter avtale, gjerne så snart som mulig. Søknadsfrist 12.12.2021.

 

Søknad sendes/kontaktperson:

Guro Nordby, konstituert avdelingsleder asf

Epost: g.nordby@nia.no

tlf 97180033

Du vil og like