fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Arbeidsreglement for Rjukan Salpeterfabriker, 1929

«Arbeideren antas og avskjediges av bestyreren eller av den han dertil måtte bemyndige, og tobakksrøkning er forbudt innen fabrikkens område, unntatt i spisesalene!»

Arbeidsreglement fra Rjukan fabrikker som ble godkjent den 23. september 1929 under et møte i arbeidsrådet. Trykket av Rjukan Avis- og Boktrykkeri og hengt opp i fabrikken.

Dette eksemplaret hang på formannskontoret i syrefabrikken på Rjukan frem til 80-tallet da det ble gitt til museet.

ID: IA 03289
Foto: Kine Kristoffersen/NIA

Du vil og like